Recent Activity

Activity stream for all registered members at Vietnam Super Connecting.

 1. LOBBY.VN replied to the thread Tầm nhìn "Quốc Gia Công Nghệ".

  Doanh nghiệp công nghệ cần được cổ xúy bằng chính sách - Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam có thêm 50.000 doanh nghiệp công...

  May 24, 2019 at 7:25 AM
 2. LOBBY.VN replied to the thread Chinese Dream.

  Thảm cảnh của giới doanh nhân Trung Quốc [IMG] Sự hậu thuẫn và ưu ái đặc biệt đối với khu vực nhà nước là áp lực đè nặng lên các công...

  May 22, 2019 at 11:09 AM
 3. LOBBY.VN posted a new thread.

  Ngoại giao thương mại

  Ngoại giao thương mại Truyền thông Nhật Bản cho rằng trong tình hình CPTPP, EPA Nhật Bản-EU và RCEP cùng phát huy tác dụng, Nhật Bản sẽ...

  Forum: News

  May 21, 2019 at 7:41 AM
 4. LOBBY.VN posted a new thread.

  Tập đoàn Hindustan

  Tập đoàn Hindustan Muốn rót 650 triệu USD lập trung tâm công nghệ tại Sài Gòn - Tập đoàn Hindustan Computers Limited (HCL) của Ấn Độ...

  Forum: Lobby India Club

  May 19, 2019 at 8:57 PM
Loading...