Lobby & Ngành công nghiệp xử lý nước thải

Discussion in 'Technology Transfer' started by LOBBY.VN, Apr 10, 2013.

 1. LOBBY.VN

  LOBBY.VN Administrator

  Joined:
  Jan 3, 2010
  Messages:
  6,592
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  36
  Gender:
  Male
  Location:
  Hà Nội - Việt Nam
  Home Page:
  Việt Nam cần phải đầu tư tới 20 tỷ USD để xử lý nước thải​


  [​IMG]

  Trách nhiệm cung cấp hạ tầng đô thị thuộc về chính quyền địa phương, nhưng hầu hết các chính quyền địa phương lại không có khả năng tài chính và kỹ thuật để quản lý được quy mô, mức độ phức tạp...

  Trong 12 năm tới, Chính phủ Việt Nam sẽ cần phải đầu tư khoảng 6,4 - 20 tỷ USD để đạt được mục tiêu 70% dân số đô thị, hoặc khoảng 35 triệu người được kết nối với hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung

  Đây là những nội dung được đề cập đến tại bản báo cáo Báo cáo Triển vọng Phát triển Châu Á 2013 mới được công bố ngày 9/4/2013

  Thách thức chính sách – mối nguy nước thải đối với tài nguyên nước

  Dưới 10% nước thải đô thị của Việt Nam được xử lý bằng cách phương pháp thích hợp. Các hộ gia đình ở thành thị hầu hết sử dụng các bể tự hoại ít được duy tu hoặc các hệ thống xử lý tại chỗ tương tự, chỉ có thể xử lý nước thải một phần và có thể gây ô nhiễm cho nguồn nước ngọt

  Một nghiên cứu về tài nguyên nước trong năm 2009 cho thấy sự an toàn của nguồn cung cấp nước ở một số lưu vực sông đang bị đe dọa bởi việc xả nước thải chưa qua xử lý hoặc chỉ được xử lý một phần, bao gồm cả nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp, thẳng vào hệ thống sông hồ

  Dân số đô thị phát triển nhanh chóng đồng nghĩa với việc chính phủ cần phải đầu tư một số tiền lớn vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và phòng ngừa sự ô nhiễm đối với nguồn nước ngọt. Chính phủ đặt ra mục tiêu 70% dân số đô thị, hoặc khoảng 35 triệu người được kết nối với hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung vào năm 2025

  Hiện nay, chỉ có khoảng 2,5 triệu người được kết nối với hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung. Các chi phí bình quân đầu người cho việc kết nối với một hệ thống xử lý nước thải mới, đầy đủ là 200 – 600 USD, cho thấy chính phủ sẽ cần phải đầu tư khoảng 6,4 – 20 tỷ USD trong 12 năm tới để đạt được mục tiêu đề ra

  Chính quyền địa phương không có đủ năng lực

  Trách nhiệm cung cấp hạ tầng đô thị thuộc về chính quyền địa phương, nhưng hầu hết các chính quyền địa phương lại không có khả năng tài chính và kỹ thuật để quản lý được quy mô, mức độ phức tạp và chi phí của các chương trình môi trường đô thị

  Nhiều công ty xử lý nước thải không được chuẩn bị đầy đủ để hoạt động trên nguyên tắc thương mại và thu hút vốn cũng như chuyên môn kỹ thuật từ khu vực tư nhân. Họ cũng không tiếp cận được với thị trường vốn. Do đó cần có nỗ lực tăng cường năng lực bền vững để thực hiện hệ thống quản lý nước thải đô thị với quy mô lớn

  Mặc dù các hệ thống hạ tầng xử lý nước thải đã được xây dựng, song một báo cáo đánh giá kết quả thực hiện gần đây cho thấy cần phải sửa đổi luật và các quy định điều chỉnh các dự án này, để đảm bảo nguồn lực tài chính có hạn được dành cho những lĩnh vực cần ưu tiên cao hơn

  Một số dự án đầu tư đã đi sai địa chỉ, đổ vào các phương án hoặc các hệ thống xử lý nước thải tốn kém không cần thiết và tiêu tốn năng lượng rất nhiều. Việc triển khai cục bộ hệ thống thoát nước mới đôi khi dẫn đến tình trạng hạn chế diện bao phủ và thất bại trong việc cải thiện sức khỏe cộng đồng cũng như cải thiện môi trường

  Cần thu hút đầu tư tư nhân vào lĩnh vực nước thải

  Trong tương lai, chính phủ có thể bổ sung cho nguồn kinh phí nhà nước bằng cách thu hút đầu tư tư nhân vào lĩnh vực quản lý nước thải. Điều này đòi hỏi phải quy định rõ ràng về quyền sở hữu tài sản, phải có thông tin đáng tin cậy về cơ sở hạ tầng hiện có, phân công trách nhiệm rõ ràng về vận hành và bảo trì, quy trình và thủ tục phù hợp với chuẩn mực quốc tế, kịp thời thực hiện lộ trình tăng phí nước và nước thải để đảm bảo khả năng thu hồi vốn

  Thu Trang
   

Share This Page