Phương pháp/mô hình chuyển giao công nghệ

Discussion in 'Technology Transfer' started by Trungvlkt, Apr 5, 2009.

 1. Trungvlkt

  Trungvlkt Guest

  Khi chuyển giao công nghệ, chắc chắc sẽ phát sinh câu hỏi về mô hình nào để ứng dụng công nghệ tại Việt Nam là tối ưu.

  Ở bài viết
  http://www.espromote.com/forums/showthread.php?p=433#post433
  tôi đã phân tích về mô hình hợp tác 4 thành phần. Mô hình này là yếu tố cốt lõi của chuyển giao công nghệ. Ở bài viết này tôi tiếp tục bổ xung các suy nghĩ về các yếu tố khác trong chuyển giao công nghệ.

  1. Phân tích/tìm cơ hội đầu tư trước khi chuyển giao
  - Việt Nam là vùng trũng về công nghệ, nên về mặt triết học chắc chắc sẽ có vô số công nghệ chảy được về Việt Nam, đó cũng sẽ là các cơ hội đầu tư.
  - Tuy nhiên, có ngay một khó khăn về thông tin là "các nhà công nghệ nước ngoài không biết có thể ứng dụng công nghệ nào tại Việt Nam, và Việt Nam không biết công nghệ nào có thể chuyển giao từ nước ngoài được" Khó khăn về mặt thông tin sẽ có thể được giải quyết nếu chúng ta tập hợp được một nhóm, một tổ chức ... chia sẻ thông tin. Nhóm bao gồm: các nhà môi giới, chuyển giao công nghệ trên thế giới và các cá nhân, tổ chức am hiểu đầu tư công nghệ tại Việt Nam. Nguyên tắc là "Sharing information - Connect Opporturnity - Promote Invesment"
  - Bài toán nhóm chia sẻ thông tin tối ưu là thông qua các Việt kiều, các nghiên cứu sinh ở nước ngoài. Tôi tin chắc rằng với thị trường 100 triệu dân, các Việt kiều ở nước ngoài có thể đầu tư thành công rực rỡ ở Việt Nam nếu tìm đủ các nguồn lực trong nước để hình thành ê kíp tối ưu.
  - Sẽ là tối ưu nếu chúng ta có phòng xúc tiến đầu tư/sale/marketing ở các trường đại học, các Viện nghiên cứu ...
  - Sẽ là tối ưu nếu các giám đốc công nghệ ở các công ty ở Việt Nam có môi trường để giao lưu trong nước và với anh em quốc tế.

  2. Tiến hành hợp tác chuyển giao

  (còn nữa ...)
   

Share This Page