Vận hành hệ thống quản lý xét nghiệm tại các cơ sở khám, chữa bệnh toàn quốc

Discussion in 'Healthcare Software' started by LOBBY.VN, Aug 23, 2017.

 1. LOBBY.VN

  LOBBY.VN Administrator

  Joined:
  Jan 3, 2010
  Messages:
  6,425
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  36
  Gender:
  Male
  Location:
  Hà Nội - Việt Nam
  Home Page:
  Vận hành hệ thống quản lý xét nghiệm tại các cơ sở khám, chữa bệnh toàn quốc
  Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin quản lý xét nghiệm (Laboratory Information System - LIS) tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Theo đó, hệ thống này sẽ được vận hành tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước

  [​IMG]
  Hệ thống thông tin quản lý xét nghiệm - LIS được áp dụng cho các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc

  Có đối tượng áp dụng là các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước, yêu cầu chung đối với việc đầu tư xây dựng và triển khai hệ thống thông tin quản lý xét nghiệm - LIS là phải đồng bộ, tích hợp với các hệ thống thông tin khác trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để tạo ra hệ thống thông tin tổng thể, thống nhất. Đảm bảo sự kết nối kết quả xét nghiệm giữa các phòng xét nghiệm trong cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác nhau

  Hệ thống thông tin quản lý xét nghiệm cũng phải tuân theo các tiêu chuẩn có liên quan quy định tại Thông tư 22 ngày 23/12/2013 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc công bố danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước, Quyết định 2035 ngày 12/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố danh mục kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong lĩnh vực y tế

  Thiết kế LIS phải mang tính mở, tài liệu phân tích, thiết kế được xây dựng đầy đủ, chi tiết, thuận tiện cho việc bảo hành, bảo trì và nâng cấp hệ thống. Khuyến khích sử dụng các công nghệ, kỹ thuật tiên tiến khi xây dựng và triển khai LIS

  Ngoài ra, Bộ Y tế cũng yêu cầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải đảm bảo các điều kiện về an toàn, an ninh thông tin, hạ tầng kỹ thuật CNTT, nhân lực để quản lý, vận hành LIS

  Theo hướng dẫn, hệ thống LIS tiếp nhận các thông tin về người bệnh; thông tin bệnh phẩm; thông tin chỉ định xét nghiệm

  Các thông tin yêu cầu xét nghiệm được hệ thống hỗ trợ cập nhật theo nhiều cách: nhân viên phòng xét nghiệm trực tiếp cập nhật thông tin yêu cầu xét nghiệm vào LIS (qua giao diện nhập liệu); thông tin chỉ định xét nghiệm có thể được nhận từ hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện (HIS); thông tin chỉ định xét nghiệm có thể được nhận thông qua thiết bị đọc mã trên phiếu chỉ định xét nghiệm (barcode, QR code hoặc mã khác)

  Mã mẫu xét nghiệm sẽ được hệ thống phát sinh tự động và duy nhất trên toàn hệ thống, được sử dụng trong cả quá trình thực hiện xét nghiệm tại phòng xét nghiệm. Thông tin trong nhận mẫu xét nghiệm tối thiểu phải có thông tin rõ ràng về mã mẫu xét nghiệm


  Từ đó, hệ thống LIS cho phép tra cứu thông tin người bệnh, bệnh phẩm theo nhiều tiêu chí như mã bệnh phẩm, tên bệnh phẩm, trạng thái, thời gian, lịch sử thực hiện xét nghiệm và cho phép hiển thị, in kết quả tìm kiếm. Đồng thời, cho phép quản lý được trạng thái của quá trình xét nghiệm

  Về quản lý kết quả xét nghiệm, hệ thống cho phép cập nhật, lưu trữ, hiển thị các kết quả xét nghiệm của người bệnh đã được thực hiện tại khoa cận lâm sàng kèm theo thông tin người bệnh; có cảnh báo kết quả bất thường nếu nằm ngoài giá trị bình thường; có ghi chú kết quả (nếu cần); cho phép khóa kết quả xét nghiệm khi đã hoàn thành; in phiếu kết quả theo mẫu và cho phép kết xuất ra các file định dạng thông thường

  Bên cạnh đó, hệ thống cũng hỗ trợ các chức năng: quản lý hóa chất, vật tư tiêu hao; kết nối máy xét nghiệm; kết nối phần mềm quản lý bệnh viện (kết nối HIS - LIS) và liên thông kết quả xét nghiệm; báo cáo thống kê; quản lý danh mục...

  Bộ Y tế giao Cục CNTT chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai, kiểm tra việc thực hiện các quy định này trên phạm vi toàn quốc; tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế về tình hình ứng dụng CNTT trong quản lý xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh định kỳ hàng năm hoặc đột xuất

  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có trách nhiệm phối hợp với Cục CNTT - Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai, kiểm tra việc thực hiện quyết định này; thanh tra Bộ và các đơn vị thuộc Bộ Y tế có liên quan phối hợp với Cục CNTT chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quyết định này theo chức năng nhiệm vụ được giao

  Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được yêu cầu căn cứ vào điều kiện cụ thể của đơn vị để triển khai thực hiện hướng dẫn; báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý xét nghiệm tại đơn vị mình về cơ quan quản lý y tế cấp trên khi có yêu cầu

  Đồng thời, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh còn có trách nhiệm thường xuyên rà soát, đánh giá, xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo nâng cao trình độ nhân lực CNTT, nhân lực phòng xét nghiệm để đảm bảo năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu công việc, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an ninh, bảo mật

  M.T

   

Share This Page