LOBBY.VN's Recent Activity

 1. LOBBY.VN replied to the thread Cờ Vây Lobby.vn.

  Đế chế nghìn tỷ USD được điều hành như startup nghèo [IMG] Ở Amazon không tồn tại khái niệm "bữa ăn miễn phí" hay "nơi nghỉ ngơi, giải...

  May 11, 2022 at 6:32 PM
 2. LOBBY.VN replied to the thread Bkav.

  Bkav ra mắt Công ty cung cấp dịch vụ giải pháp phần cứng Công ty Bkav Hardware Solution cung cấp dịch vụ nghiên cứu, phát triển và sản...

  May 11, 2022 at 6:52 AM
 3. LOBBY.VN replied to the thread Cờ Vây chính trị.

  Ông Macron kêu gọi lập "cộng đồng chính trị châu Âu" để Ukraine tham gia Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông ủng hộ việc xây...

  May 10, 2022 at 6:20 AM