LOBBY.VN's Recent Activity

 1. LOBBY.VN replied to the thread Vietnam Lobby.vn.

  Trước khi rời chức vụ, ông Trump hủy lệnh cấm quan chức vận động hành lang Theo Guardian ngày 21-1 đưa tin, ông Trump đã ký đảo ngược...

  Jan 21, 2021 at 11:48 PM
 2. LOBBY.VN replied to the thread Vietnam Thinktank Technology.

  Capital United của Mỹ muốn đầu tư trung tâm công nghệ và công nghiệp 900ha Thông tin này được Tập đoàn Capital United (Mỹ) đưa ra tại...

  Jan 20, 2021 at 8:29 PM
 3. LOBBY.VN replied to the thread Tầm nhìn "Quốc Gia Công Nghệ".

  Bí thư Hà Nội muốn doanh nghiệp FDI công nghệ 'hội quân' tại Hòa Lạc cùng Vingroup, Viettel Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ gợi ý...

  Jan 20, 2021 at 1:37 PM
 4. LOBBY.VN replied to the thread Cờ Vây Lobby.vn.

  Bí thư Hà Nội muốn doanh nghiệp FDI công nghệ 'hội quân' tại Hòa Lạc cùng Vingroup, Viettel Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ gợi ý...

  Jan 20, 2021 at 1:20 PM