Baduk boom in Thailand

Discussion in 'Book' started by LOBBY.VN, Jul 29, 2020.

 1. LOBBY.VN

  LOBBY.VN Administrator

  Joined:
  Jan 3, 2010
  Messages:
  6,936
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  36
  Gender:
  Male
  Location:
  Hà Nội - Việt Nam
  Home Page:
  Baduk boom in Thailand
  How many Baduk players (who know how to play) do you think there are in the world ?

  Besides the three main countries of Baduk, the number of Baduk players is barely over three million. This isn't a lot considering the population of the world. Many people even don't know what Baduk is

  By the way, one country has about half of those three million: Thailand


  [​IMG]

  There are about a million and four hundred thousand Baduk players in Thailand. About 350,000 Baduk sets have been sold in Thailand, so a million and four hundred thousand could be right. Most players are under thirty years old. I didn't see anyone over thirty years playing Baduk many times when I was in Thailand last year. Maybe it's because there are no tournaments for seniors, which is not a good state. If there is a tournament or something for seniors, needless to say the population of senior players will go up. However, the dan test is open to everyone, regardless of age or sex. It must be very important for Thai people (especially the younger) to get a dan certification, because with that anyone can enter a reputable university and get a job easily

  It is said that the reasons why the Thai Baduk community has become so big are well-known: the Baduk manga Hikaru-no-go and serious support from CP 7/11 by Mr. Korsak Chairasmisak. He is also the president of Thai Baduk Association

  [​IMG]
  The Thai Baduk Association was established in 1993 and some Baduk clubs as well. At that time, there were not many people know how to play Baduk and most people didn't know what Baduk is

  Mr. Korsak started to spread Baduk in Thailand around that time. He tried to get university students to know Baduk first, because elementary and high school students are mostly too busy to learn. University students have more free time, so they could learn Baduk

  If anyone reaches about three dan level then he/she can enter a reputable university and receive a full scholarship. Tuition fees are quite high for reputable universities so it's obviously nice for them to study without the high cost

  In addition, there are about sixty promising companies, including big group CP(7-11), that are open to anyone who is about dan level to get a job

  And since the great scholarship in university has been offered to anyone, a lot of middle, high school, and even elementary students started to study Baduk seriously

  Mr. Korsak has established a school of commerce to provide resources to CP 7-11 and to also add basic Baduk in the course outline. This is the beginning of the following curriculum in all schools and universities

  Those ideas were great to make Baduk community getting bigger

  Today, many Thai people know what Baduk is and they are willing to learn it. The only thing that Thai Baduk lacks is that there is not many high dan players or a pro system at the moment. In my opinion, it is proper time to invite strong players to Thailand and make many strong Thai players. Not only is it nice to have many strong players, but also it will also cause another Baduk boom in Thailand

  Thai Baduk community has grown greatly since 1993 and is still in progress. We need to pay more attention to Thai Baduk. When they have strong players like the three main countries of Baduk do then Thailand can probably compete for the No.1 country of Baduk someday. Let's keep our eyes on Thailand!

  [​IMG]
   
 2. LOBBY.VN

  LOBBY.VN Administrator

  Joined:
  Jan 3, 2010
  Messages:
  6,936
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  36
  Gender:
  Male
  Location:
  Hà Nội - Việt Nam
  Home Page:
  Thái Lan có hơn một triệu kỳ thủ yêu thích Cờ Vây
  Ông Korsak Chairasmisak là CEO của C.P. Group Thái Lan. Ông đặc biệt yêu thích môn “Cờ vây”, ông đánh giá Cờ Vây như đánh giá doanh nghiệp của mình

  Với Kosak, “Cờ vây” và kinh doanh là sự hiệp lực Khổng – Đạo. Ông biết rằng các học giả Trung Quốc thường vận dụng Khổng giáo trong công việc và đời sống. Nhưng khi gặp khó khăn họ lại dựa vào Đạo giáo để tìm lối đi

  Ông đã bảy lần đại diện cho Thái Lan tại giải quán quân Cờ Vây quốc tế. Ông còn gắng sức phổ biến “Cờ vây” ở Thái Lan qua truyền hình và báo chí, ông tổ chức giải Cờ Vây trong các trường đại học ở Thái Lan, mời các kiện tướng Cờ Vây từ Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên về huấn luyện

  Ông còn tổ chức một sân chơi khá lớn tại trung tâm Bangkok cho mọi người chơi Cờ Vây. Nhờ những nỗ lực của ông, Thái Lan ngày nay đã có hơn một triệu kỳ thủ yêu thích “Cờ vây”. Là chủ tịch hội Cờ Vây Thái Lan, ông được coi như là người cha của Cờ Vây đất nước này

  Là một doanh nhân luôn nghĩ về sự sống còn và phát triển, ông phải tìm ra cách trụ vững trước nền kinh tế toàn cầu. Nhưng có nhiều yếu tố bất định và ẩn giấu đối với công việc. Chúng ta có thể so sánh tình trạng này với sự thay đổi 361 điểm của bàn Cờ Vây
   

Share This Page