What's new
Vietnam - Điện Biên Phủ Kinh Tế

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Công ty Phillips Carbon Black

thoidaianhhung

Administrator
Xây nhà máy bột than đen đầu tiên ở Việt Nam​

- Nhà máy đầu tiên tại Việt Nam chuyên sản xuất bột than đen đã được khởi công xây dựng sáng qua 22-7 tại khu công nghiệp Mỹ Xuân A, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Chủ đầu tư nhà máy bột than đen, cùng một nhà máy phát điện cung cấp năng lượng cho nó, là Công ty cổ phần Phillips Carbon Black Việt Nam - một liên doanh giữa Công ty Phillips Carbon Black Ltd (PCBL - Ấn Độ) và ba công ty trực thuộc Tập đoàn hóa chất Việt Nam (Vinachem) gồm Casumina, Cao su Đà Nẵng và Cao Su Sao Vàng. Bột than đen dùng trong công nghiệp sản xuất lốp xe cao su, mực in và là chất phụ gia cho các ngành công nghiệp khác

Toàn dự án có tổng vốn đầu tư 84 triệu đô la Mỹ và được xây dựng trong hai giai đoạn. Giai đoạn 1 vốn đầu tư là 63 triệu đô la Mỹ với công suất sản xuất là 60.000 tấn than đen và 12 MW điện; giai đoạn 2 có vốn đầu tư thêm 21 triệu đô la Mỹ, nâng công suất sản xuất than đen lên 115.000 tấn và tăng công suất nhà máy điện thêm 6 MW, nâng tổng công suất điện lên 18 MW

Công trình Nhà máy Phillips Carbon Việt Nam dự kiến hoàn thành vào tháng 10 – 2012

Công ty Phillips Carbon Black Limited (PCBL) là thành viên của tập đoàn RPG Group Ấn Độ, một tập đoàn đa ngành có doanh số hàng năm 4 tỉ đô la Mỹ, tập trung chủ yếu trong 6 ngành kinh doanh là than đen, vỏ xe, điện, truyền tải, công nghệ, bán lẻ và giải trí hình thành trên 20 công ty, 40.000 nhân viên và trên 400.000 cổ đông

PCBL là công ty than đen đầu tiên trên thế giới được cấp Tín dụng Cacbon theo Nghị định thư của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCC)
 
Top