What's new
Vietnam - Điện Biên Phủ Kinh Tế

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

PhuYen - Điện Biên Phủ kinh tế

LOBBY.VN

Administrator
Hòa Phát muốn đầu tư 2 dự án tại Phú Yên, tổng mức đầu tư khoảng 120.000 tỷ đồng
Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) muốn đầu tư dự án cảng biển Bãi Gốc và dự án hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hòa Tâm với tổng mức đầu tư khoảng 120.000 tỷ đồng tại thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

vnf-Hoa-Phat-Phu-Yen.webp

Toàn cảnh buổi làm việc
Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế đã có buổi làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát để nghe công ty trao đổi, tìm hiểu, nghiên cứu, đề xuất đầu tư dự án cảng biển Bãi Gốc và dự án hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hòa Tâm

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát đã giới thiệu tổng quan về hoạt động sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn. Đồng thời, bày tỏ mong muốn đầu tư dự án cảng biển Bãi Gốc và dự án hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hòa Tâm, với tổng mức đầu tư khoảng 120.000 tỷ đồng

Dự kiến, tiến độ thực hiện dự án là 36 tháng kể từ ngày bàn giao đất và cấp giấy phép xây dựng. Khi đi vào vận hành, dự án sẽ đóng góp ngân sách khoảng 6.000 tỷ đồng/năm, giải quyết khoảng 12.000 lao động

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên, mục tiêu đầu tư công nghiệp, cảng biển là cơ bản phù hợp với danh mục các dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên; các dự án có quy mô lớn, tạo động lực quan trọng để thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh phát triển nhanh trong thời gian đến và đưa vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Đông Hòa được UBND tỉnh phê duyệt

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, để sớm hiện thực hóa dự án tại địa phương, tỉnh sẽ thành lập tổ công tác do Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm tổ trưởng, có nhiệm vụ theo dõi và chỉ đạo triển khai thực hiện. Ngoài ra, UBND tỉnh Phú Yên sẽ giao các ngành chức năng liên quan hỗ trợ, tạo các điều kiện tốt nhất để nhà đầu tư tìm hiểu, khảo sát khu vực đề xuất

"Đặc biệt lưu ý, dự án đầu tư phải phù hợp quy hoạch và đảm bảo công tác bảo vệ môi trường theo quy định", ông Trần Hữu Thế cho biết thêm
 
Top