Giới thiệu
   Vận động hành lang (lobby) là một khái niệm còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Tại các nước phát triển, lobby là một dịch vụ không thể thiếu đối với hoạt động của các doanh nghiệp, các dự án đầu tư, các vụ kiện, thủ tục hành chính…
   Dưới góc độ doanh nghiệp, có thể hiểu lobby là hoạt động nhằm thuận lợi hóa mối quan hệ với chính quyền và những người có thẩm quyền. Trong nhiều trường hợp, mối quan hệ này mang tính chất quyết định, nhất là với những dự án đầu tư mới.
Đọc thêm...
 
Blog
 

Hỗ trợ

Sale 01 Mr.Thắng
Sale 02 Mr.Trung
Sale 03 Mr.Hiếu