1. News

   Thế giới đến Thăng Long vận động hành lang, vận động tìm kiếm sự ủng hộ và hợp tác của Việt Nam
   Discussions:
   1
   Messages:
   2
   Lobby Vietnam LOBBY.VN, May 17, 2017
   RSS
  2. Lobby Vietnam Club

   Tư vấn đầu tư cho đối tác nước ngoài, đối tác trong nước trên toàn lãnh thổ Việt Nam. http://facebook.com/lobbyist
   Discussions:
   9
   Messages:
   241
   RSS
  3. Vietnamese Overseas Club

   Kết nối cơ hội hợp tác cộng đồng người Việt ở nước ngoài với Đất Mẹ
   Discussions:
   11
   Messages:
   198
   RSS
  4. Lobby Australia Club

   Kết nối hợp tác kinh doanh Vietnam - Australia
   Discussions:
   9
   Messages:
   20
   RSS
  5. Lobby Israel Club

   Kết nối cơ hội làm ăn giữa doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam - Israel
   Discussions:
   11
   Messages:
   128
   RSS
  6. Lobby Brazil Club

   Kết nối hợp tác kinh doanh Vietnam - Brazil
   Discussions:
   6
   Messages:
   17
   Brazil News LOBBY.VN, Nov 26, 2012
   RSS
  7. Lobby Czech Club

   Cộng hòa Czech trung tâm tài chính của Đông Âu Website - http://www.hdn.cz
   Discussions:
   8
   Messages:
   14
   RSS
  8. Lobby Turkey Club

   Đề chế Ottoman huyền thoại và vị trí trung tâm thế giới hồi giáo trong thế kỷ 21
   Discussions:
   4
   Messages:
   6
   RSS
  9. Lobby Iran Club

   Hệ thống quan hệ doanh nhân Iran và doanh nhân Việt Nam thúc đẩy quan hệ giao thương 2 chiều Việt Nam - Iran
   Discussions:
   3
   Messages:
   6
   RSS
  10. Lobby Myanmar Club

   Discussions:
   30
   Messages:
   460
   Mytel LOBBY.VN, Feb 12, 2018
   RSS
  11. Lobby Afica Club

   Tăng cường hiện diện của Việt Nam tại châu Phi
   Discussions:
   23
   Messages:
   174
   RSS
  12. Financial Club

   Discussions:
   12
   Messages:
   47
   Deutsche Bank LOBBY.VN, Jan 8, 2018
   RSS
  1. Vận động hành lang Thăng Long

   Tương lai của thế giới là ở Việt Nam...tư vấn cho đối tác nước ngoài tìm kiếm cơ hội và xây dựng quan hệ đối tác trên toàn lãnh thổ Việt Nam
   Discussions:
   1
   Messages:
   8
   RSS
  2. Lobby USA Club

   Vận đông hành lang nhà đầu tư tài chính và công nghệ USA
   Discussions:
   50
   Messages:
   258
   RSS
  3. Lobby China Club

   Nghiên cứu xây dựng kênh thông tin thị trường để bán hàng Việt vào Trung Quốc
   Discussions:
   30
   Messages:
   269
   RSS
  4. Lobby Japan Club

   Xây dựng đặc khu tài chính và công nghệ Nhật Bản tại Việt Nam
   Discussions:
   68
   Messages:
   171
   Thành phố thông minh Japan LOBBY.VN, Feb 17, 2018 at 5:20 PM
   RSS
  5. Lobby Korea Club

   Super Lobbyist Kim Jong-un
   Discussions:
   34
   Messages:
   91
   RSS
  6. Lobby Russia Club

   Nước Nga và chiến lược hướng về Phương Đông
   Discussions:
   21
   Messages:
   99
   RSS
  7. Lobby India Club

   Indian Business Chamber in Vietnam - Website: http://www.incham.vn
   Discussions:
   13
   Messages:
   64
   India News LOBBY.VN, Jun 3, 2017
   RSS
  8. Lobby Arab Club

   Dubai biểu tượng kinh tế, tài chính và thương mại Trung Đông
   Discussions:
   14
   Messages:
   39
   RSS
  9. Lobby EU Club

   Liên minh Châu Âu
   Discussions:
   42
   Messages:
   124
   RSS
  10. Lobby Asean Club

   Super Lobbyist Lý Quang Diệu
   Discussions:
   43
   Messages:
   177
   RSS
  1. Lobby HaNoi Club

   Discussions:
   6
   Messages:
   46
   BinhMinh Holdings LOBBY.VN, Jan 22, 2018
   RSS
  2. Lobby Ninhbinh Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Ninh Bình và thế giới
   Discussions:
   10
   Messages:
   59
   RSS
  3. Lobby Namdinh Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Nam Định và thế giới
   Discussions:
   6
   Messages:
   20
   RSS
  4. Lobby Hanam Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Bình Hà Nam và thế giới
   Discussions:
   3
   Messages:
   29
   RSS
  5. Lobby BacNinh Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Bắc Ninh và thế giới
   Discussions:
   8
   Messages:
   18
   RSS
  6. Lobby VinhPhuc Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Vĩnh Phúc và thế giới
   Discussions:
   3
   Messages:
   8
   Tập đoàn FLC LOBBY.VN, Jul 11, 2012
   RSS
  7. Lobby HungYen Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Hưng Yên và thế giới
   Discussions:
   1
   Messages:
   1
   RSS
  8. Lobby QuangNinh Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Quảng Ninh và thế giới
   Discussions:
   16
   Messages:
   37
   RSS
  9. Lobby HaiPhong Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Hải Phòng và thế giới
   Discussions:
   7
   Messages:
   11
   RSS
  10. Lobby Thainguyen Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Thái Nguyên và thế giới
   Discussions:
   7
   Messages:
   11
   RSS
  11. Lobby HoaBinh Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Hòa Bình và thế giới
   Discussions:
   3
   Messages:
   9
   RSS
  12. Lobby TayBac Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Tây Bắc và thế giới
   Discussions:
   2
   Messages:
   4
   SonLa News LOBBY.VN, Jun 9, 2012
   RSS
  13. Lobby PhuTho Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Phú Thọ và thế giới
   Discussions:
   1
   Messages:
   3
   RSS
  14. Lobby NgheTinh Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Nghệ An, Hà Tĩnh và thế giới
   Discussions:
   11
   Messages:
   65
   RSS
  15. Lobby Thanhhoa Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Thanh Hóa và thế giới - Website: http://nghisonconsulting.com
   Discussions:
   19
   Messages:
   52
   RSS
  16. Lobby ThaiBinh Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Thái Bình và thế giới
   Discussions:
   9
   Messages:
   22
   RSS
  17. Lobby Tuyenquang Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Tuyên Quang và thế giới
   Discussions:
   2
   Messages:
   3
   RSS
  18. Lobby HaiDuong Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Hải Dương và thế giới
   Discussions:
   7
   Messages:
   12
   RSS
  19. Lobby BacGiang Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Bắc Giang và thế giới
   Discussions:
   1
   Messages:
   2
   RSS
  20. Lobby YenBai Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Yên Bái và thế giới
   Discussions:
   3
   Messages:
   5
   RSS
  21. Lobby DongNai Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Đồng Nai và thế giới
   Discussions:
   5
   Messages:
   10
   RSS
  22. Lobby Laocai Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Lào Cai và thế giới
   Discussions:
   8
   Messages:
   17
   RSS
  23. Lobby VungTau Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Vũng Tàu và thế giới
   Discussions:
   2
   Messages:
   4
   RSS
  24. Lobby KhanhHoa Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Khánh Hòa và thế giới
   Discussions:
   1
   Messages:
   4
   KhanhHoa News LOBBY.VN, Dec 1, 2012
   RSS
  25. Lobby NinhThuan Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Ninh Thuận và thế giới
   Discussions:
   1
   Messages:
   3
   NinhThuan News LOBBY.VN, Jul 11, 2013
   RSS
  26. Lobby QuangTri Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Quảng Trị và thế giới
   Discussions:
   4
   Messages:
   9
   RSS
  27. Lobby Hue Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Huế và thế giới
   Discussions:
   2
   Messages:
   2
   RSS
  28. Lobby DaNang Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Đà Nẵng và thế giới
   Discussions:
   6
   Messages:
   9
   RSS
  29. Lobby QuangNam Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Quảng Nam và thế giới
   Discussions:
   4
   Messages:
   9
   RSS
  30. Lobby LamDong Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Lâm Đồng và thế giới
   Discussions:
   4
   Messages:
   15
   LamDong News LOBBY.VN, Mar 18, 2013
   RSS
  31. Lobby BinhDinh Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Bình Định và thế giới
   Discussions:
   6
   Messages:
   11
   RSS
  32. Lobby TayNguyen Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Tây Nguyên và thế giới
   Discussions:
   11
   Messages:
   110
   RSS
  33. Lobby PhuYen Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Phú Yên và thế giới
   Discussions:
   8
   Messages:
   26
   RSS
  34. Lobby KienGiang Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Kiên Giang và thế giới
   Discussions:
   1
   Messages:
   1
   RSS
  35. Lobby LongAn Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Long An và thế giới
   Discussions:
   6
   Messages:
   15
   RSS
  36. Lobby TraVinh Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Trà Vinh và thế giới
   Discussions:
   1
   Messages:
   4
   RSS
  37. Lobby BinhDuong Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Bình Dương và thế giới
   Discussions:
   4
   Messages:
   8
   RSS
  38. Lobby Cantho Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Cần Thơ và thế giới
   Discussions:
   5
   Messages:
   27
   RSS
  39. Lobby SaiGon Club

   Đại diện hỗ trợ các công ty công nghệ vừa và nhỏ Sài Gòn quan hệ Hà Nội
   Discussions:
   36
   Messages:
   69
   RSS
 1. Quốc Gia Phúc Đức

  Collapse Category
  Xây dựng nền tảng văn hóa kinh doanh theo Luật Nhân Quả. Doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực tạo ra nhiều giá trị tốt đẹp cho xã hội, tích nhiều phúc đúc cho doanh nghiệp
  1. PhucDuc Vietnam Club

   Xây dựng nền tảng Quốc Gia Phúc Đức, tư duy Doanh Nhân Phúc Đức, Doanh nghiệp Phúc Đức - http://phucduc.vn
   Discussions:
   2
   Messages:
   2
   RSS
 2. EHC Healthcare Industry

  Collapse Category
  EHC.vn Phần mềm, công nghệ, thiết bị và dịch vụ y tế
  1. IPO Hospital

   Nghiên cứu và tìm kiếm các cơ hội hợp tác kinh doanh trong quá trình cổ phần hóa bệnh viện ở Việt Nam
   Discussions:
   5
   Messages:
   7
   RSS
  2. Healthcare Software

   Kỹ sư Việt Nam phát triển phần mềm trong lĩnh vực y tế...xuất khẩu phần mềm y tế và gia công phần mềm y tế cho thị trường Asean, US, Japan, EU...
   Discussions:
   24
   Messages:
   38
   RSS
  3. EHC Consulting

   Tư vấn chăm sóc sức khỏe quốc tế tại Việt Nam
   Discussions:
   29
   Messages:
   86
   Bệnh viện TH LOBBY.VN, Jul 24, 2017
   RSS
  4. EHC Healthcare Group

   Sứ mệnh EHC"Dịch vụ y tế thông minh phục vụ Nhân Dân". Mô hình quản lý và điều hành bệnh viện thông minh, phục vụ Bệnh Viện
   Discussions:
   49
   Messages:
   170
   RSS
  1. Offline activity

   Meeting, conference, work shop
   Discussions:
   12
   Messages:
   29
   RSS
  2. Technology Management

   R&D, training, technology management strategy, technology cooperation
   Discussions:
   9
   Messages:
   44
   RSS
  3. Technology Transfer

   Dịch vụ chuyển giao công nghệ, thương mại hóa công nghệ, nghiên cứu thị trường công nghệ
   Discussions:
   11
   Messages:
   39
   RSS
  4. Vietnam StartUp Holdings

   Chúng tôi tham gia hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực phần mềm, điện tử, viễn thông...
   Discussions:
   38
   Messages:
   434
   RSS
  5. Lobby IoT Club

   Discussions:
   6
   Messages:
   24
   Lobby IoT Club LOBBY.VN, Jul 30, 2017
   RSS
  6. Lobby Viettel Club

   R&D các sản phẩm IT ứng dụng trong công nghiệp quốc phòng
   Discussions:
   3
   Messages:
   24
   RSS
  7. Lobby Agriculture Club

   Hỗ trợ R&D công nghệ phục vụ ngành nông nghiệp Vietnam
   Discussions:
   2
   Messages:
   6
   RSS
  8. Vietnam National Sea

   Công dân biển, tư duy biển, thảo luận những ứng dụng công nghệ khai thác tiềm năng biển
   Discussions:
   3
   Messages:
   16
   RSS
  1. Trade Representative

   Dịch vụ đại diện Lobby, đại diện thương mại, hỗ trợ anh em trên diễn đàn tìm kiếm đối tác
   Discussions:
   49
   Messages:
   80
   RSS
  2. PhuBinh Holdings Corporation

   Nhà thầu cung cấp thiết bị khoa học kỹ thuật. Biology, Environment, Physics, Medi, IT...
   Discussions:
   4
   Messages:
   6
   PhuBinh News LOBBY.VN, Jun 19, 2013
   RSS
  3. BinhAnh Electronics Corporation

   BinhAnh cung cấp thiết bị GPS và giải pháp quản lý cho doanh nghiệp vận tải - http://binhanh.com.vn/
   Discussions:
   21
   Messages:
   177
   RSS
  4. Cerium Laboratories

   Analytial services laboratory - Website: http://www.ceriumlabs.com
   Discussions:
   13
   Messages:
   18
   RSS
  5. Stevbros Vietnam

   Dịch vụ vận động hành lang cho doanh nghiệp Việt nam đầu tư, kinh doanh tại Campuchia - Website: http://www.stevbros.edu.vn
   Discussions:
   2
   Messages:
   21
   M&A Vietnam LOBBY.VN, Jul 30, 2013
   RSS
  6. CND Holdings Corporation

   Hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, thương mại - http://cnd.holdings
   Discussions:
   1
   Messages:
   1
   CND Holdings LOBBY.VN, Jul 23, 2013
   RSS
  7. Vietlao Connection

   Dịch vụ vận động hành lang cho doanh nghiệp Việt nam đầu tư, kinh doanh tại Lào - Website: http://www.vietlaoco.com
   Discussions:
   10
   Messages:
   72
   Tập đoàn BMM LOBBY.VN, Apr 23, 2013
   RSS
  1. Economy Books

   Giới thiệu sách hay, chia sẻ tư tưởng và kiến thức kinh tế phù hợp với anh em trong lĩnh vực khoa học công nghệ
   Discussions:
   40
   Messages:
   129
   RSS
  2. Thinking

   Chia sẻ suy nghĩ vê cuộc sống, tình yêu, câu lạc bộ nào thú vị mời anh em tham gia
   Discussions:
   31
   Messages:
   42
   RSS