What's new
Vietnam - Điện Biên Phủ Kinh Tế

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Bilderberg Group

Mật nghị Bilderberg 2024

Mật nghị Bilderberg năm nay diễn ra từ ngày 30.5 - 2.6 tại khách sạn Eurostars Suites Mirasierra ở Madrid (Tây Ban Nha)

Sự kiện này quy tụ 131 nhân vật "tinh hoa" từ nguyên thủ quốc gia, quan chức cấp cao, tướng lĩnh, học giả cho đến chủ tịch các tập đoàn lớn để bàn về cách điều chỉnh nền kinh tế và chính sách của họ

13 chủ đề sẽ được thảo luận ở mật nghị 2024, trong đó có "Tương lai của chiến tranh", "Ukraine và thế giới", "Nga" và "Trung Quốc", theo trang Bilderberg. Mặc dù Moscow là tâm điểm thảo luận, nhưng danh sách khách mời không có ai là người Nga, trong khi các đại diện từ Mỹ, Ukraine và NATO đều góp mặt

Mật nghị Bilderberg 2024- Ảnh 1.
Khách sạn Eurostars Suites Mirasierra
B31986598.395218307;dc_trk_aid=586891669;dc_trk_cid=215434255;ord=1717410726416;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;gdpr=$%7BGDPR%7D;gdpr_consent=$%7BGDPR_CONSENT_755%7D;ltd=;dc_tdv=1

Được tổ chức thường niên kể từ năm 1954, việc tham gia mật nghị Bilderberg chỉ dành cho những người được mời, không có tuyên bố hoặc thông cáo chính thức nào được đưa ra sau cuộc họp. Các đại diện tham gia với tư cách là cá nhân và không theo chức danh chính thức của mình

Đến nay, bản chất bí ẩn vốn có của mật nghị Bilderberg làm nảy sinh nhiều thuyết âm mưu, cũng như nghi vấn về một nhóm thế lực ngầm đang kiểm soát trật tự thế giới
 
Top