1. News

   Thế giới đến Thăng Long vận động hành lang, vận động tìm kiếm sự ủng hộ và hợp tác của Việt Nam
   Discussions:
   12
   Messages:
   168
   RSS
  2. Lobby Vietnam Club

   Tư vấn đầu tư cho đối tác nước ngoài, đối tác trong nước trên toàn lãnh thổ Việt Nam. http://facebook.com/lobbyist
   Discussions:
   9
   Messages:
   323
   Vietnam Lobby.vn LOBBY.VN, Dec 5, 2021 at 6:18 PM
   RSS
  3. ThinkTank Vietnam Club

   Xây dựng Vietnam trở thành cường quốc về công nghệ. Năm 2040 lĩnh vực công nghệ sẽ đóng góp trên 60% GDP của Vietnam - http://thinktank.vn
   Discussions:
   31
   Messages:
   126
   RSS
  4. Overseas Vietnamese Club

   Kết nối cơ hội hợp tác cộng đồng người Việt ở nước ngoài với Đất Mẹ
   Discussions:
   27
   Messages:
   231
   Lobby Cuba Club LOBBY.VN, Aug 8, 2021
   RSS
  5. Lobby Australia Club

   Discussions:
   9
   Messages:
   25
   Atlassian LOBBY.VN, Sep 8, 2021
   RSS
  6. Lobby Israel Club

   Discussions:
   11
   Messages:
   126
   Israel LOBBY.VN, Aug 16, 2020
   RSS
  7. Lobby Turkey Club

   Discussions:
   5
   Messages:
   7
   Trendyol LOBBY.VN, Aug 14, 2021
   RSS
  8. Lobby Africa Club

   Discussions:
   22
   Messages:
   126
   Viettel Cafe LOBBY.VN, Jun 13, 2021
   RSS
 1. Vietnam Club

  Collapse Category
  Tương lai của thế giới là ở Việt Nam...thanglong@lobby.vn
  1. Vận động hành lang Thăng Long

   Tương lai của thế giới là ở Việt Nam...tư vấn cho đối tác nước ngoài tìm kiếm cơ hội và xây dựng quan hệ đối tác trên toàn lãnh thổ Việt Nam...thanglong@lobby.vn
   Discussions:
   17
   Messages:
   120
   RSS
  2. Lobby USA Club

   Vận đông hành lang nhà đầu tư tài chính và công nghệ USA
   Discussions:
   65
   Messages:
   331
   USA Thinktank LOBBY.VN, Sep 10, 2021
   RSS
  3. Lobby Korea Club

   Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư, kinh doanh trên toàn lãnh thổ Vietnam
   Discussions:
   40
   Messages:
   112
   RSS
  4. Lobby Japan Club

   Xây dựng đặc khu tài chính và công nghệ Nhật Bản tại Việt Nam
   Discussions:
   75
   Messages:
   191
   Honda Thinktank LOBBY.VN, Oct 2, 2021
   RSS
  5. Lobby Russia Club

   Discussions:
   28
   Messages:
   129
   Cờ Vây Putin LOBBY.VN, Oct 13, 2021
   RSS
  6. Lobby EU Club

   Discussions:
   46
   Messages:
   133
   EU Thinktank LOBBY.VN, Sep 25, 2021
   RSS
  7. Lobby Arab Club

   Allah, Allah, Allah...Hỗ trợ tập đoàn kinh tế của các quốc gia Hồi Giáo đầu tư vào Việt Nam...
   Discussions:
   19
   Messages:
   51
   RSS
  8. Lobby Asean Club

   Discussions:
   83
   Messages:
   629
   ThaiLand 4.0 LOBBY.VN, Nov 28, 2021
   RSS
  9. Lobby China Club

   Discussions:
   43
   Messages:
   346
   RSS
 2. Quốc Gia Công Nghệ

  Collapse Category
  Trong 30 năm tới lĩnh vực công nghệ sẽ đóng góp trên 60% GDP của Vietnam
  1. Viettel

   R&D các sản phẩm IT ứng dụng trong công nghiệp quốc phòng
   Discussions:
   7
   Messages:
   77
   Viettel LOBBY.VN, Apr 2, 2021
   RSS
  2. Vingroup

   Vingroup công bố chiến lược đầu tư trọng điểm vào lĩnh vực công nghệ - công nghiệp với mục tiêu đến năm 2028 trở thành một Tập đoàn công nghệ - công nghiệp - dịch vụ đẳng cấp quốc tế, trong đó công nghệ chiếm tỷ trọng chính
   Discussions:
   11
   Messages:
   39
   VinFast LOBBY.VN, Jun 12, 2021
   RSS
  3. FPT

   Discussions:
   7
   Messages:
   15
   FPT Thinktank LOBBY.VN, Nov 11, 2021
   RSS
  4. CMC

   Discussions:
   3
   Messages:
   4
   RSS
  5. VNPT

   Discussions:
   4
   Messages:
   4
   VNPT M&A LOBBY.VN, Dec 25, 2018
   RSS
  1. Lobby HaNoi Club

   Discussions:
   10
   Messages:
   41
   Tập đoàn Apec LOBBY.VN, Nov 13, 2021
   RSS
  2. Lobby NgheAn Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Nghệ An và thế giới
   Discussions:
   23
   Messages:
   59
   RSS
  3. Lobby ThanhHoa Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Thanh Hóa và thế giới
   Discussions:
   18
   Messages:
   32
   RSS
  4. Lobby NinhBinh Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Ninh Bình và thế giới
   Discussions:
   13
   Messages:
   71
   RSS
  5. Lobby NamDinh Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Nam Định và thế giới
   Discussions:
   4
   Messages:
   8
   RSS
  6. Lobby VinhPhuc Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Vĩnh Phúc và thế giới
   Discussions:
   4
   Messages:
   8
   RSS
  7. Lobby HaiPhong Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Hải Phòng và thế giới
   Discussions:
   9
   Messages:
   14
   RSS
  8. Lobby QuangNinh Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Quảng Ninh và thế giới
   Discussions:
   18
   Messages:
   41
   RSS
  9. Lobby BacNinh Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Bắc Ninh và thế giới
   Discussions:
   9
   Messages:
   18
   RSS
  10. Lobby BacGiang Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Bắc Giang và thế giới
   Discussions:
   3
   Messages:
   5
   Vina Solar LOBBY.VN, Aug 29, 2021
   RSS
  11. Lobby HoaBinh Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Hòa Bình và thế giới
   Discussions:
   4
   Messages:
   10
   RSS
  12. Lobby ThaiNguyen Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Thái Nguyên và thế giới
   Discussions:
   9
   Messages:
   14
   RSS
  13. Lobby PhuTho Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Phú Thọ và thế giới
   Discussions:
   3
   Messages:
   5
   RSS
  14. Lobby ThaiBinh Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Thái Bình và thế giới
   Discussions:
   10
   Messages:
   22
   Thaco Thái Bình LOBBY.VN, Feb 15, 2019
   RSS
  15. Lobby HaiDuong Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Hải Dương và thế giới
   Discussions:
   10
   Messages:
   15
   Việt Tiên Sơn LOBBY.VN, Sep 12, 2021
   RSS
  16. Lobby TayBac Club

   Discussions:
   14
   Messages:
   27
   LaoCai Lobby.vn LOBBY.VN, Sep 6, 2021
   RSS
  17. Lobby Hue Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Huế và thế giới
   Discussions:
   4
   Messages:
   15
   RSS
  18. Lobby DaNang Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Đà Nẵng và thế giới
   Discussions:
   6
   Messages:
   9
   RSS
  19. Lobby QuangNam Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Quảng Nam và thế giới
   Discussions:
   4
   Messages:
   9
   RSS
  20. Lobby PhuYen Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Phú Yên và thế giới
   Discussions:
   8
   Messages:
   26
   RSS
  21. Lobby BinhDinh Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Bình Định và thế giới
   Discussions:
   6
   Messages:
   12
   RSS
  22. Lobby TayNguyen Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Tây Nguyên và thế giới
   Discussions:
   15
   Messages:
   122
   RSS
  23. Lobby KhanhHoa Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Khánh Hòa và thế giới
   Discussions:
   1
   Messages:
   4
   RSS
  24. Lobby NinhThuan Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Ninh Thuận và thế giới
   Discussions:
   2
   Messages:
   4
   Thanglong Wind LOBBY.VN, Jun 28, 2019
   RSS
  25. Lobby VungTau Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Vũng Tàu và thế giới
   Discussions:
   3
   Messages:
   6
   RSS
  26. Lobby BinhDuong Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Bình Dương và thế giới
   Discussions:
   4
   Messages:
   8
   RSS
  27. Lobby DongNai Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Đồng Nai và thế giới
   Discussions:
   5
   Messages:
   7
   Amata LOBBY.VN, Aug 24, 2020
   RSS
  28. Lobby Cantho Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Cần Thơ và thế giới
   Discussions:
   5
   Messages:
   27
   RSS
  29. Lobby SaiGon Club

   Discussions:
   49
   Messages:
   98
   RSS
  1. StartUp Lobby

   Chúng tôi tham gia hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực phần mềm, điện tử, viễn thông...
   Discussions:
   91
   Messages:
   557
   Reddi LOBBY.VN, Sep 21, 2021
   RSS
  2. BinhAnh GROUP

   BinhAnh cung cấp thiết bị GPS và giải pháp quản lý cho doanh nghiệp vận tải - http://binhanh.com.vn/
   Discussions:
   21
   Messages:
   163
   BA GPS LOBBY.VN, Jun 4, 2021
   RSS
  1. Book

   Giới thiệu sách hay, chia sẻ tư tưởng và kiến thức kinh tế phù hợp với anh em trong lĩnh vực khoa học công nghệ
   Discussions:
   94
   Messages:
   226
   RSS
 3. EHC GROUP

  Collapse Category
  EHC Vietnam. Giám Đốc Trần Đại Thắng(0776699668). Phần mềm quản lý bệnh viện HIS, LIS, PACS, EMR, chuyển đổi số y tế...thangtd@ehc.vn
  1. EHC GROUP

   EHC Vietnam. Giám Đốc Trần Đại Thắng(0776699668). Phần mềm quản lý bệnh viện HIS, LIS, PACS, EMR, chuyển đổi số y tế...thangtd@ehc.vn
   Discussions:
   76
   Messages:
   219
   EHC Vietnam LOBBY.VN, Nov 19, 2021
   RSS
  2. EHC CAPITAL

   Vận động chính sách trong lĩnh vực y tế, hỗ trợ hoạt động đầu tư vào lĩnh vực y tế tại Việt Nam. CEO Tran Dai Thang...0776699668
   Discussions:
   76
   Messages:
   180
   CDC Mỹ LOBBY.VN, Aug 28, 2021
   RSS
  3. EHC StartUp

   Hợp tác phát triển dịch vụ y tế phục vụ nhân nhân EHC.vn
   Discussions:
   52
   Messages:
   141
   Metran Medical LOBBY.VN, Nov 6, 2021
   RSS
  1. OBAMA GROUP

   Discussions:
   87
   Messages:
   244
   RSS
  2. OBAMA CAPITAL

   Discussions:
   29
   Messages:
   106
   Crypto Valley LOBBY.VN, Dec 1, 2021
   RSS
  3. ThinkTank Go Club

   Discussions:
   22
   Messages:
   60
   RSS