1. News

   Thế giới đến Thăng Long vận động hành lang, vận động tìm kiếm sự ủng hộ và hợp tác của Việt Nam
   Discussions:
   11
   Messages:
   123
   Cờ Vây Lobby.vn LOBBY.VN, May 16, 2021 at 5:53 AM
   RSS
  2. Lobby Vietnam Club

   Tư vấn đầu tư cho đối tác nước ngoài, đối tác trong nước trên toàn lãnh thổ Việt Nam. http://facebook.com/lobbyist
   Discussions:
   7
   Messages:
   272
   Cờ Vây kinh tế LOBBY.VN, May 12, 2021 at 5:42 PM
   RSS
  3. ThinkTank Vietnam Club

   Xây dựng Vietnam trở thành cường quốc về công nghệ. Năm 2040 lĩnh vực công nghệ sẽ đóng góp trên 60% GDP của Vietnam - http://thinktank.vn
   Discussions:
   29
   Messages:
   120
   RSS
  4. Overseas Vietnamese Club

   Kết nối cơ hội hợp tác cộng đồng người Việt ở nước ngoài với Đất Mẹ
   Discussions:
   27
   Messages:
   230
   RSS
  5. Lobby Israel Club

   Discussions:
   11
   Messages:
   126
   Israel LOBBY.VN, Aug 16, 2020
   RSS
  6. Lobby Turkey Club

   Discussions:
   4
   Messages:
   6
   RSS
  7. Lobby Africa Club

   Discussions:
   22
   Messages:
   125
   RSS
  8. Thinktank Go Club

   Discussions:
   21
   Messages:
   53
   Thinktank Go Club LOBBY.VN, Mar 21, 2021
   RSS
 1. Vietnam Club

  Collapse Category
  Tương lai của thế giới là ở Việt Nam...thanglong@lobby.vn
  1. Vận động hành lang Thăng Long

   Tương lai của thế giới là ở Việt Nam...tư vấn cho đối tác nước ngoài tìm kiếm cơ hội và xây dựng quan hệ đối tác trên toàn lãnh thổ Việt Nam...thanglong@lobby.vn
   Discussions:
   20
   Messages:
   153
   Mobile Money LOBBY.VN, Mar 10, 2021
   RSS
  2. Lobby USA Club

   Vận đông hành lang nhà đầu tư tài chính và công nghệ USA
   Discussions:
   63
   Messages:
   322
   Bloomberg lobby LOBBY.VN, Apr 18, 2021
   RSS
  3. Lobby Korea Club

   Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư, kinh doanh trên toàn lãnh thổ Vietnam
   Discussions:
   39
   Messages:
   108
   RSS
  4. Lobby Japan Club

   Xây dựng đặc khu tài chính và công nghệ Nhật Bản tại Việt Nam
   Discussions:
   73
   Messages:
   189
   RSS
  5. Lobby Russia Club

   Discussions:
   28
   Messages:
   127
   RSS
  6. Lobby India Club

   Discussions:
   18
   Messages:
   69
   HCL LOBBY.VN, Dec 9, 2020
   RSS
  7. Lobby EU Club

   Discussions:
   45
   Messages:
   130
   RSS
  8. Lobby Arab Club

   Allah, Allah, Allah...Hỗ trợ tập đoàn kinh tế của các quốc gia Hồi Giáo đầu tư vào Việt Nam...
   Discussions:
   19
   Messages:
   51
   RSS
  9. Lobby China Club

   Discussions:
   40
   Messages:
   322
   China Thinktank LOBBY.VN, May 13, 2021 at 7:34 AM
   RSS
 2. Quốc Gia Công Nghệ

  Collapse Category
  Trong 30 năm tới lĩnh vực công nghệ sẽ đóng góp trên 60% GDP của Vietnam
  1. Quốc Gia Công Nghệ

   Discussions:
   24
   Messages:
   132
   eMeeting LOBBY.VN, Apr 17, 2021
   RSS
  2. Viettel

   R&D các sản phẩm IT ứng dụng trong công nghiệp quốc phòng
   Discussions:
   7
   Messages:
   77
   Viettel LOBBY.VN, Apr 2, 2021
   RSS
  3. Vingroup

   Vingroup công bố chiến lược đầu tư trọng điểm vào lĩnh vực công nghệ - công nghiệp với mục tiêu đến năm 2028 trở thành một Tập đoàn công nghệ - công nghiệp - dịch vụ đẳng cấp quốc tế, trong đó công nghệ chiếm tỷ trọng chính
   Discussions:
   10
   Messages:
   37
   RSS
  4. FPT

   Discussions:
   7
   Messages:
   13
   FPT Thinktank LOBBY.VN, May 16, 2021 at 3:53 PM
   RSS
  5. CMC

   Discussions:
   3
   Messages:
   4
   RSS
  6. VNPT

   Discussions:
   4
   Messages:
   4
   VNPT M&A LOBBY.VN, Dec 25, 2018
   RSS
  1. Lobby HaNoi Club

   Discussions:
   7
   Messages:
   26
   Vingroup LOBBY.VN, Apr 3, 2021
   RSS
  2. Lobby ThanhHoa Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Thanh Hóa và thế giới
   Discussions:
   17
   Messages:
   26
   Sun Group LOBBY.VN, Mar 27, 2021
   RSS
  3. Lobby NgheAn Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Nghệ An và thế giới
   Discussions:
   12
   Messages:
   42
   NgheAn Thinktank LOBBY.VN, May 15, 2021 at 7:24 AM
   RSS
  4. Lobby NamDinh Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Nam Định và thế giới
   Discussions:
   3
   Messages:
   4
   RSS
  5. Lobby NinhBinh Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Ninh Bình và thế giới
   Discussions:
   11
   Messages:
   61
   RSS
  6. Lobby VinhPhuc Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Vĩnh Phúc và thế giới
   Discussions:
   3
   Messages:
   6
   Tập đoàn FLC LOBBY.VN, Mar 2, 2012
   RSS
  7. Lobby Hanam Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Bình Hà Nam và thế giới
   Discussions:
   2
   Messages:
   3
   RSS
  8. Lobby HungYen Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Hưng Yên và thế giới
   Discussions:
   1
   Messages:
   1
   RSS
  9. Lobby QuangNinh Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Quảng Ninh và thế giới
   Discussions:
   18
   Messages:
   40
   RSS
  10. Lobby HaiPhong Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Hải Phòng và thế giới
   Discussions:
   8
   Messages:
   12
   GE Hải Phòng LOBBY.VN, Dec 15, 2018
   RSS
  11. Lobby Thainguyen Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Thái Nguyên và thế giới
   Discussions:
   8
   Messages:
   12
   RSS
  12. Lobby HoaBinh Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Hòa Bình và thế giới
   Discussions:
   3
   Messages:
   9
   RSS
  13. Lobby SonLa Club

   Discussions:
   2
   Messages:
   4
   SonLa News LOBBY.VN, Jun 9, 2012
   RSS
  14. Lobby PhuTho Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Phú Thọ và thế giới
   Discussions:
   1
   Messages:
   2
   RSS
  15. Lobby BacNinh Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Bắc Ninh và thế giới
   Discussions:
   8
   Messages:
   18
   BacNinh News LOBBY.VN, Jun 30, 2020
   RSS
  16. Lobby ThaiBinh Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Thái Bình và thế giới
   Discussions:
   10
   Messages:
   23
   Thaco Thái Bình LOBBY.VN, Feb 15, 2019
   RSS
  17. Lobby Tuyenquang Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Tuyên Quang và thế giới
   Discussions:
   2
   Messages:
   3
   RSS
  18. Lobby HaiDuong Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Hải Dương và thế giới
   Discussions:
   8
   Messages:
   13
   RSS
  19. Lobby BacGiang Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Bắc Giang và thế giới
   Discussions:
   2
   Messages:
   3
   RSS
  20. Lobby YenBai Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Yên Bái và thế giới
   Discussions:
   3
   Messages:
   5
   RSS
  21. Lobby DongNai Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Đồng Nai và thế giới
   Discussions:
   5
   Messages:
   7
   Amata LOBBY.VN, Aug 24, 2020
   RSS
  22. Lobby Laocai Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Lào Cai và thế giới
   Discussions:
   8
   Messages:
   17
   RSS
  23. Lobby VungTau Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Vũng Tàu và thế giới
   Discussions:
   2
   Messages:
   4
   RSS
  24. Lobby KhanhHoa Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Khánh Hòa và thế giới
   Discussions:
   1
   Messages:
   4
   KhanhHoa News LOBBY.VN, Dec 1, 2012
   RSS
  25. Lobby NinhThuan Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Ninh Thuận và thế giới
   Discussions:
   2
   Messages:
   4
   Thanglong Wind LOBBY.VN, Jun 28, 2019
   RSS
  26. Lobby QuangTri Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Quảng Trị và thế giới
   Discussions:
   7
   Messages:
   14
   RSS
  27. Lobby Hue Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Huế và thế giới
   Discussions:
   4
   Messages:
   8
   RSS
  28. Lobby DaNang Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Đà Nẵng và thế giới
   Discussions:
   6
   Messages:
   9
   RSS
  29. Lobby QuangNam Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Quảng Nam và thế giới
   Discussions:
   4
   Messages:
   9
   RSS
  30. Lobby LamDong Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Lâm Đồng và thế giới
   Discussions:
   4
   Messages:
   15
   LamDong News LOBBY.VN, Mar 18, 2013
   RSS
  31. Lobby BinhDinh Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Bình Định và thế giới
   Discussions:
   6
   Messages:
   12
   RSS
  32. Lobby TayNguyen Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Tây Nguyên và thế giới
   Discussions:
   11
   Messages:
   110
   RSS
  33. Lobby PhuYen Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Phú Yên và thế giới
   Discussions:
   8
   Messages:
   26
   RSS
  34. Lobby KienGiang Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Kiên Giang và thế giới
   Discussions:
   1
   Messages:
   1
   RSS
  35. Lobby LongAn Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Long An và thế giới
   Discussions:
   6
   Messages:
   15
   RSS
  36. Lobby TraVinh Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Trà Vinh và thế giới
   Discussions:
   1
   Messages:
   4
   RSS
  37. Lobby BinhDuong Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Bình Dương và thế giới
   Discussions:
   4
   Messages:
   8
   RSS
  38. Lobby Cantho Club

   Xúc tiến đầu tư, kết nối cơ hội hợp tác giữa Cần Thơ và thế giới
   Discussions:
   5
   Messages:
   27
   RSS
  39. Lobby SaiGon Club

   Discussions:
   39
   Messages:
   74
   RSS
 3. EHC Healthcare Industry

  Collapse Category
  EHC.vn. Phần mềm, công nghệ, thiết bị và dịch vụ y tế. CEO Tran Dai Thang...thangtd@ehc.vn
  1. EHC StartUp

   Hợp tác phát triển dịch vụ y tế phục vụ nhân nhân EHC.vn
   Discussions:
   16
   Messages:
   41
   RSS
  2. EHC Medical

   Hợp tác phát triển các ý tưởng khởi nghiệp trong lĩnh vực y tế. CEO Tran Dai Thang...thangtd@ehc.vn
   Discussions:
   32
   Messages:
   87
   VMED Group LOBBY.VN, Feb 26, 2021
   RSS
  3. EHC Software

   Kỹ sư Việt Nam phát triển phần mềm trong lĩnh vực y tế...xuất khẩu phần mềm y tế và gia công phần mềm y tế cho thị trường Asean, US, Japan, EU. CEO Tran Dai Thang...thangtd@ehc.vn
   Discussions:
   26
   Messages:
   42
   RSS
  4. EHC Consulting

   Vận động chính sách trong lĩnh vực y tế, hỗ trợ hoạt động đầu tư vào lĩnh vực y tế tại Việt Nam. CEO Tran Dai Thang...thangtd@ehc.vn
   Discussions:
   49
   Messages:
   138
   Cờ Vây EHC.vn LOBBY.VN, Dec 28, 2020
   RSS
  5. EHC Healthcare Group

   EHC Vietnam: CEO Tran Dai Thang...thangtd@ehc.vn
   Discussions:
   74
   Messages:
   219
   EHC.vn LOBBY.VN, Apr 29, 2021
   RSS
  1. StartUp Lobby

   Chúng tôi tham gia hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực phần mềm, điện tử, viễn thông...
   Discussions:
   61
   Messages:
   439
   AI Lobby.vn LOBBY.VN, Apr 23, 2021
   RSS
  2. Offline activity

   Meeting, conference, work shop
   Discussions:
   13
   Messages:
   39
   RSS
  3. Technology Management

   R&D, training, technology management strategy, technology cooperation
   Discussions:
   14
   Messages:
   74
   RSS
  1. Book

   Giới thiệu sách hay, chia sẻ tư tưởng và kiến thức kinh tế phù hợp với anh em trong lĩnh vực khoa học công nghệ
   Discussions:
   48
   Messages:
   149
   RSS
  2. Thinking

   Chia sẻ suy nghĩ vê cuộc sống, tình yêu, câu lạc bộ nào thú vị mời anh em tham gia
   Discussions:
   47
   Messages:
   79
   RSS
  3. Financial Club

   Discussions:
   20
   Messages:
   80
   RSS
  1. Obama Group

   Discussions:
   68
   Messages:
   103
   Obama edtech LOBBY.VN, May 7, 2021
   RSS
  2. BinhAnh Electronics

   BinhAnh cung cấp thiết bị GPS và giải pháp quản lý cho doanh nghiệp vận tải - http://binhanh.com.vn/
   Discussions:
   20
   Messages:
   163
   RSS
  3. Vietlao Connection

   Dịch vụ vận động hành lang cho doanh nghiệp Việt nam đầu tư, kinh doanh tại Lào - Website: http://www.vietlaoco.com
   Discussions:
   11
   Messages:
   74
   Lao Thinktank LOBBY.VN, Sep 5, 2020
   RSS