What's new
Vietnam - Điện Biên Phủ Kinh Tế

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Cờ Vây Viettel

LOBBY.VN

Administrator
8 đề xuất mới của Viettel với Chính phủ

photo1648106960105-16481069601951289345859.jpg

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc với doanh nghiệp nhà nước (DNNN) về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội" sáng 24/3, Đại tá Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã đưa ra 8 kiến nghị, đề xuất để DNNN tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội

Thứ nhất, đề xuất Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể cho các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước thực hiện một số dự án/nhiệm vụ quan trọng của nền kinh tế

Thời gian qua, một số doanh nghiệp nhà nước đã được giao nhiệm vụ nhưng chưa cụ thể; chưa phân công rõ vai trò của từng doanh nghiệp nhà nước; năng lực của doanh nghiệp nhà nước bị phân tán

Trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII cũng đã đặt ra mục tiêu: Đến năm 2025 Việt Nam trở thành một nước có công nghiệp theo hướng hiện đại, đến 2030 trở thành nước có công nghiệp hiện đại. Chúng ta không thể có một nền công nghiệp hiện đại nếu chỉ đi mua và phụ thuộc vào nước ngoài, mà phải tự chủ trong việc nghiên cứu, thiết kế, làm chủ công nghệ, tạo ra những sản phẩm "Make in Việt Nam". Do đó, Chính phủ cần giao những nhiệm vụ này cho các doanh nghiệp nhà nước

Viettel đề xuất Chính phủ mạnh dạn giao cho các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước thực hiện một số dự án/nhiệm vụ quan trọng, cụ thể thuộc các lĩnh vực mới, lĩnh vực khó, mang tính chất mở đường, dẫn dắt, liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia… Các nhiệm vụ này nếu được triển khai thành công sẽ tạo ra phát triển đột phá cho nền kinh tế

Thời gian vừa qua, Viettel cũng đã nhận được những nhiệm vụ rất quan trọng từ Quân uỷ Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, Viettel tiếp tục sẵn sàng nhận, triển khai bất cứ nhiệm vụ gì được Chính phủ giao

Thứ hai, đề xuất Chính phủ đẩy mạnh phân cấp, tăng tính chủ động trong công tác đầu tư đối với các DNNN

Để doanh nghiệp tăng trưởng, mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao hiệu quả SXKD thì vấn đề đầu tư phát triển có ý nghĩa sống còn; doanh nghiệp có đầu tư thì mới có phát triển

"Tôi biểu thị sự nhất trí cao với ý kiến của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, đó là: Coi DNNN có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ như các doanh nghiệp khác trong nền kinh tế, hoạt động theo nguyên tắc thị trường. Do vậy, DNNN cần được phân cấp, trao quyền chủ động cao hơn trong công tác đầu tư, mua sắm; từ đó mới có thể linh hoạt, chớp thời cơ, phản ứng nhanh với thị trường, cạnh tranh được với các doanh nghiệp tư nhân hay doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài" - Đại tá Tào Đức Thắng nói

Hiện nay, việc mua sắm cho các dự án đầu tư kinh doanh của DNNN có khi phải mất hàng năm trời do việc thẩm định dự án mất nhiều thời gian và sau khi có quyết định đầu tư mới được đấu thầu. Trong khi đó, doanh nghiệp ngoài nhà nước chỉ 1 tháng là có thể ký được hợp đồng

Thứ ba, đề xuất Chính phủ đẩy mạnh phân cấp cho các DNNN được chủ động thành lập, tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị nội bộ

Khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng, nhất là các công nghệ 4.0, tạo ra những mô hình kinh doanh mới, sản phẩm dịch vụ mới, đòi hỏi các DNNN phải thích ứng nhanh với những thay đổi của thị trường. Do đó, Chính phủ cần giao cho các DNNN chủ động tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị nội bộ để triển khai các hoạt động SXKD theo mô hình mới

Thứ tư, đề xuất Chính phủ quy định đánh giá hiệu quả hoạt động của DNNN theo phương thức đánh giá tổng thể, không đánh giá riêng từng dự án nhằm tạo động lực trong hoạt động SXKD

Việc yêu cầu đánh giá hiệu quả của từng dự án không còn phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay, khi các DNNN đều triển khai nhiều dự án, nhiều lĩnh vực hoạt động. Thực tế hoạt động SXKD của doanh nghiệp chịu tác động của rất nhiều yếu tố và luôn có rủi ro nhất định, không thể "trăm trận trăm thắng". Điều này dẫn đến các DNNN không dám đầu tư vào các lĩnh vực mới, lĩnh vực đổi mới sáng tạo, không đón đầu được các cơ hội

Do đó, Viettel đề xuất Chính phủ quy định việc đánh giá hiệu quả hoạt động của DNNN theo phương thức đánh giá tổng thể, không đánh giá riêng từng dự án. Nội dung này cần được quy định rõ trong các văn bản pháp lý liên quan để đảm bảo tính nhất quán khi đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp cũng như khi tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát doanh nghiệp

Thứ năm, đề xuất Chính phủ nhanh chóng ban hành hướng dẫn cụ thể để DNNN thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm

Việc thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm để đầu tư vào các công nghệ mới, các Start-Up, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác, từ đó, thúc đẩy đổi mới công nghệ, mô hình kinh doanh mới, phát triển liên kết, tạo ra hệ sinh thái để các doanh nghiệp cùng phát triển. Mặt khác, điều này cũng sẽ khắc phục được tình trạng các Start-Up ở Việt Nam hiện nay đang rất thiếu vốn và chủ yếu trông đợi từ các Quỹ đầu tư nước ngoài và bị các Quỹ đầu tư nước ngoài thâu tóm

Tính chất của hoạt động đầu tư mạo hiểm là có độ rủi ro cao, tỷ lệ thành công thấp nhưng nếu thành công sẽ có lợi nhuận lớn, 10 dự án đầu tư có thể chỉ thành công 1 đến 2 dự án nhưng sẽ bù đắp được cho toàn bộ chi phí bỏ ra. Vì vậy, Viettel đề xuất Chính phủ có hướng dẫn cụ thể về việc thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm để các DNNN triển khai thực hiện

Thứ sáu, về vấn đề tăng quy mô vốn, tài sản cho DNNN

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng phạm vi và lĩnh vực hoạt động, vươn ra thị trường quốc tế thì DNNN rất cần tăng quy mô vốn và tài sản. Ngoài việc bổ sung vốn điều lệ từ Quỹ đầu tư phát triển, đề nghị Chính phủ xem xét bổ sung vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại nộp ngân sách nhà nước

Viettel đã được phê duyệt vốn điều lệ đến hết 2020 là 300.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến hết 2021, vốn điều lệ của Viettel mới đạt 160.000 tỷ đồng. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung để đảm bảo đủ vốn điều lệ 300.000 tỷ đồng

Thứ bảy, đề xuất Chính phủ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đầu tư nước ngoài

Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, một trong những đột phá chiến lược trong giai đoạn 2021 - 2030 đó là nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, gắn kết hài hòa, hiệu quả thị trường trong nước và quốc tế. Công tác đầu tư nước ngoài sẽ góp phần mở rộng quan hệ đối ngoại, giao lưu văn hoá và khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ năng động, có kinh nghiệm kinh doanh quốc tế

Do đó, Viettel đề xuất Chính phủ, các Bộ ngành kiên định ủng hộ, hỗ trợ hoạt động đầu tư nước ngoài của Viettel; cụ thể hóa bằng các cơ chế, chính sách, quan điểm thúc đẩy, quản lý, đánh giá, tăng cường xúc tiến, đàm phán các hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư với các nước mà Viettel đã đầu tư, đồng thời hướng dẫn Viettel giải quyết hiệu quả các khó khăn, vướng mắc, rủi ro gặp phải trong quá trình đầu tư ra nước ngoài

Thứ tám, về cơ chế đặc thù cho các DNNN

Hiện nay, các DNNN rất đa dạng về quy mô, tính chất và lĩnh vực hoạt động, do đó các cơ chế đặc thù cũng cần phải thiết kế cho từng nhóm doanh nghiệp hoặc thậm chí đến từng doanh nghiệp. Thời gian vừa qua, những cơ chế đặc thù đối với Viettel cũng đã được sử dụng một cách rất hiệu quả

Do đó, Viettel đề xuất Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan, Bộ/ngành của Chính phủ trực tiếp làm việc với các DNNN để xây dựng những cơ chế đặc thù phù hợp với từng doanh nghiệp, qua đó thực tiễn được phản ánh đầy đủ vào cơ chế chính sách, giúp các DNNN thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quan trọng mà Đảng, Nhà nước giao trong thời gian tới

"Chúng tôi tin tưởng rằng, sau Hội nghị này, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ đưa ra những quyết sách cụ thể, kịp thời để DNNN tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa trong việc thực thi chiến lược quốc gia; trở thành cơ sở vật chất, cơ sở chính trị quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới" - Đại tá Tào Đức Thắng nhấn mạnh
 
Doanh nghiệp bưu chính Việt mở rộng kết nối mạng lưới sang Trung Quốc

Viettel Post vừa công bố mở rộng đầu tư, gia tăng kết nối mạng lưới logistics Việt Nam - Trung Quốc. Trước đó, Vietnam Post cũng đã có động thái thúc đẩy hợp tác về bưu chính, logistics giữa 2 nước

Thách thức lớn với doanh nghiệp bưu chính


Theo Tổng cục Thống kê, Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn của Việt Nam, với tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của Việt Nam với Trung Quốc trong năm 2023 ước đạt 173,2 tỷ USD

Tuy nhiên, trong kiến nghị gửi tới Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mới đây, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã đề xuất Chính phủ và các bộ, ngành đẩy mạnh cải cách hơn nữa khâu thủ tục hành chính và đặc biệt là giảm chi phí logistics. Hội này nêu dẫn chứng, chi phí logistics lĩnh vực nông sản Việt Nam rất cao, cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực, chẳng hạn như 1 container chuối chi phí logistics chiếm 15,1% giá trị

Những năm vừa qua, mạng lưới bưu chính, chuyển phát đã được phát triển với hệ thống phương tiện, các điểm phục vụ phủ rộng toàn quốc. Bên cạnh 2 doanh nghiệp lớn là Vietnam Post và Viettel Post, nhiều doanh nghiệp khác trên thị trường cũng đã đầu tư phát triển hạ tầng kho bãi, trung tâm khai thác để tổ chức vận chuyển, khai thác và cung ứng dịch vụ

Ngoài ra, còn có hơn 50.000 doanh nghiệp vận tải và logistics, với phần lớn là doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ đang thuê hạ tầng để vận hành dịch vụ. Với thực trạng đó, các chuyên gia cho rằng, hạ tầng bưu chính, logistics của các doanh nghiệp trong nước còn manh mún, chưa được tối ưu nên chi phí logistics trong nước cũng như kết nối quốc tế còn cao

Mặt khác, trong 10 năm tới, logistics và thương mại điện tử được dự báo là một trong những lĩnh vực tăng trưởng nhanh của nền kinh tế. Tại thị trường Việt Nam, các doanh nghiệp logistics và thương mại lớn trên thế giới đều đã có mặt. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp bưu chính trong nước, nhất là những doanh nghiệp bưu chính truyền thống phải nhanh chóng đổi mới, chuyển đổi số, tự động hóa để tạo ra lợi thế cạnh tranh lâu dài cho chính mình

Chiến lược phát triển bưu chính Việt Nam đến năm 2025 xác định tầm nhìn đưa bưu chính thành hạ tầng thiết yếu quốc gia và của nền kinh tế số, đặc biệt là của thương mại điện tử; mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, không gian hoạt động mới; thúc đẩy phát triển Chính phủ số, xã hội số. Một mục tiêu đến năm 2025 là tốc độ tăng trưởng trung bình của dịch vụ bưu chính phục vụ thương mại điện tử đạt tối thiểu 30%. Cùng với đó, phát triển ít nhất 3 doanh nghiệp bưu chính lớn dẫn dắt thị trường

Bưu chính tham gia mở rộng kênh kết nối hàng hóa Việt Nam - Trung Quốc

Nhận thức được sự cần thiết của việc thiết kế lại mạng lưới theo hướng đáp ứng cả nhu cầu phục vụ thương mại điện điện tử và logistics, những năm gần đây, 2 doanh nghiệp bưu chính truyền thống lớn là Vietnam Post và Viettel Post đã có nhiều hoạt động. Kỳ vọng là hình thành hạ tầng mạng lưới đảm bảo cung ứng các sản phẩm, dịch vụ bưu chính và những sản phẩm, dịch vụ khác cho người dùng với chất lượng dịch vụ cao nhưng giá cước phải hợp lý, cạnh tranh được với các doanh nghiệp ngoại

Riêng về kết nối giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc, ngày 8/3, Viettel Post đã công bố hoạt động hợp tác về logistics với các đối tác Trung Quốc. Đây là một hoạt động nằm trong kế hoạch mở rộng đầu tư, kết nối mạng lưới ra nước ngoài của doanh nghiệp bưu chính này, với định hướng sẽ phát triển thành công ty công nghệ logistics

Để khởi động cho việc hình thành các tuyến kết nối thương mại xuyên biên giới giữa Trung Quốc, Việt Nam và ASEAN, trong ba ngày từ 5/3 đến 7/3, Viettel Post đã làm việc với chính quyền và các doanh nghiệp tại 2 thành phố Nam Ninh, Bằng Tường của Trung Quốc để đi đến ký kết các thỏa thuận hợp tác

Cụ thể, bên cạnh quyết định đầu tư 2 trung tâm logistics lớn tại Trung Quốc, gồm trung tâm giao dịch nông sản Trung Quốc - ASEAN tại Bằng Tường và trung tâm logistics tại Nam Ninh, Viettel Post cũng công bố hợp tác với doanh nghiệp nước bạn để cùng khai thác hiệu quả vận tải đa phương thức. Từ đó, góp phần hoàn thiện hạ tầng mạng lưới vận chuyển xuyên biên giới để tối ưu chi phí logistics, rút ngắn thời gian vận chuyển và tăng năng lực cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam

Với Vietnam Post, liên tiếp trong tháng 9 và tháng 10/2023, doanh nghiệp bưu chính có quy mô mạng lưới lớn nhất Việt Nam cũng đã có những động thái thúc đẩy hợp tác về bưu chính và logistics với các cơ quan, doanh nghiệp của Trung Quốc

Trong đó, trung tuần tháng 9 năm ngoái, đoàn công tác của Vietnam Post do Phụ trách Hội đồng thành viên Nguyễn Trường Giang làm trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc với Tổng cục Bưu chính quốc gia và Bưu chính Trung Quốc

Tại buổi làm việc này, lãnh đạo Vietnam Post và Bưu chính Trung Quốc đã trao đổi các vấn đề cần điều chỉnh trong hợp tác thời gian tới, đồng thời bàn khả năng hợp tác ở lĩnh vực vận chuyển, dịch vụ thương mại điện tử xuyên biên giới. Bưu chính 2 nước cũng thống nhất quan điểm hợp tác thông qua việc tổ chức các nhóm công tác theo từng lĩnh vực

Gần đây nhất, cuối tháng 10/2023, tại Hà Nội, công ty Vietnam Post Logistics và Công ty TNHH quản lý chuỗi cung ứng Trung-Việt-Thái Lý Tưởng Quảng Đông (Ideal Logistics TYZ) đã ký kết hợp đồng hợp tác. Theo đó, 2 doanh nghiệp thống nhất phối hợp để phát triển các hoạt động logistics, kho bãi tại Việt Nam, Trung Quốc và quốc tế; hợp tác xúc tiến các hoạt động kinh doanh thương mại, thương mại điện tử, tiêu thụ sản phẩm và sử dụng dịch vụ do các bên cung cấp để mở rộng thị trường logistics nội địa và quốc tế

Các hoạt động mở rộng hợp tác quốc tế theo hướng đáp ứng nhu cầu thị trường thương mại điện tử và logistics phần nào cho thấy các doanh nghiệp bưu chính truyền thống của Việt Nam đang có những bước chuyển dịch, tập trung đầu tư mở rộng hạ tầng mạng lưới để tiếp tục khẳng định vị thế các doanh nghiệp bưu chính chủ lực trong bối cảnh mới
 
Top