What's new
Vietnam - Điện Biên Phủ Kinh Tế

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

HoaBinh - Điện Biên Phủ kinh tế

LOBBY.VN

Administrator
Hoà Bình công bố quy hoạch khu du lịch 52.200ha
UBND tỉnh Hoà Bình vừa tổ chức hội nghị trực tuyến công bố quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2035...

dat-ho-hb.jpeg

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình cho biết, quy hoạch xây dựng Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2035 là công cụ pháp lý, nền tảng đặc biệt quan trọng để phát triển vùng hồ Hòa Bình

Lãnh đạo tỉnh đã giao Sở Xây dựng căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ khẩn trương tiến hành triển khai các bước của Đồ án, như: cắm mốc, đăng tải thông tin, lập quy hoạch phân khu… Thành phố Hòa Bình và các huyện Tân Lạc, Cao Phong, Đà Bắc, Mai Châu phối hợp với Sở Xây dựng trong công tác tuyên truyền đến người dân nhằm đảm bảo việc tuân thủ quy hoạch

anh-chup-man-hinh-2021-08-27-luc-17-22-51.png

Theo Quyết định số 439/QĐ-TTg, ngày 25/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ, quy mô diện tích lập quy hoạch Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình là 52.200 ha, thuộc phạm vi ranh giới địa bàn Thành phố Hòa Bình (gồm các phường Thái Bình, Phương Lâm, Tân Thịnh và một phần xã Hòa Bình), huyện Đà Bắc (các xã Đồng Ruộng, Yên Hòa, Cao Sơn, Tiền Phong, Vầy Nưa, Hiền Lương, Toàn Sơn), huyện Cao Phong (các xã Bình Thanh, Thung Nai), huyện Tân Lạc (các xã Suối Hoa, Phú Vinh), huyện Mai Châu (các xã Sơn Thủy, Tân Thành và một phần xã Đồng Tân)

Đây là khu du lịch cấp quốc gia trọng điểm của vùng trung du miền núi phía Bắc, có sản phẩm du lịch đặc trưng, văn hóa các dân tộc và hệ sinh thái hồ Hòa Bình với loại hình du lịch đa dạng. Dự báo đến năm 2035, quy mô dân số khoảng từ 130.000 - 145.000 người; Quy mô khách du lịch khoảng từ 2,5 - 3 triệu lượt khách

Khu du lịch này được hình thành trên cơ sở các không gian cảnh quan đồi núi, hệ sinh thái tự nhiên, các giá trị văn hóa tâm linh gắn liền với vùng lòng hồ Hòa Bình và được chia thành 6 phân khu. Trong đó, khu trung tâm dịch vụ du lịch là phân khu du lịch vịnh Ngòi Hoa – Thung Nai – Suối Hoa, thuộc các huyện Cao Phong, Tân Lạc

Tại hội nghị công bố quy hoạch, đại biểu các huyện, thành phố bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng sớm xây dựng quy hoạch phân khu và cắm mốc quy hoạch để các địa phương liên quan nắm bắt, quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch

Trong thời gian gần đây, việc chào bán đất đai xung quanh hồ Hoà Bình diễn ra khá nhộn nhịp trên các trang mạng và thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư. Giá chào bán trung bình từ 1-3 triệu đồng/m2 (tính chung cho tổng diện tích mảnh đất, bao gồm cả đất rừng, đất vườn, đất thổ cư), và phụ thuộc vào vị trí của mảnh đất cũng như khoảng cách tới trung tâm Hà Nội
 
Top