What's new
Vietnam - Điện Biên Phủ Kinh Tế

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

KienGiang - Điện Biên Phủ kinh tế

LOBBY.VN

Administrator
Kiên Giang mở đất lấn biển, xây đảo nhân tạo rộng 11.300 ha

Tỉnh Kiên Giang vừa trao quyết định chủ trương đầu tư cho 4 dự án, tổng diện tích hơn 16 ha, có tổng vốn đầu tư trên 2.400 tỷ đồng; trao 17 biên bản ghi nhớ đầu tư với tổng vốn trên 37.000 tỷ đồng

Kiên Giang mở đất: Lấn biển, xây đảo nhân tạo rộng 11.300 ha

Kiên Giang dự kiến xây khu lấn biển hơn 11.300 ha

UBND tỉnh Kiên Giang cùng Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch chung thành phố và Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên đến năm 2040, và xúc tiến đầu tư TP. Hà Tiên

Theo quy hoạch, ngoài định hướng phát triển trên đất liền, địa phương dự kiến sẽ lấn biển, dựng đảo nhân tạo tại khu vực mặt biển rộng hơn 24.750 ha nằm giữa xã đảo Tiên Hải với đất liền

Trong đó, dự kiến phần lấn biển, xây dựng đảo nhân tạo sẽ có tổng diện tích hơn 11.300 ha

Trên đất liền, Hà Tiên định hướng phát triển đô thị theo các tuyến Quốc lộ 80, Quốc lộ N1, cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu, dọc sông Giang Thành, kênh Vĩnh Tế và kênh Hà Tiên - Rạch Giá, đường ven biển...

Để thực hiện mục tiêu lấn biển, làm đảo nhân tạo, Hà Tiên sẽ đầu tư xây dựng tuyến đường trên biển phía Nam và Bắc Hà Tiên, gắn khu vực sân bay chuyên dùng, cảng biển. Trong đó có sự tương tác, liên kết theo trục tam giác Phú Quốc - Rạch Giá - Hà Tiên

Đến nay, TP. Hà Tiên đã được công nhận là đô thị loại 3, một trong những thành phố hấp dẫn nhất của vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Trên cơ sở đó, Hà Tiên định hướng quy hoạch phát triển thành 8 khu vực đô thị, theo cả mô hình truyền thống, du lịch, cửa khẩu, sinh thái...

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang cũng đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 4 dự án, tổng diện tích hơn 16 ha, gồm khu nghỉ dưỡng, khu dân cư… có tổng vốn đầu tư trên 2.400 tỷ đồng; trao 17 biên bản ghi nhớ đầu tư với tổng vốn trên 37.000 tỷ đồng
 
Top