What's new
Vietnam - Điện Biên Phủ Kinh Tế

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Tập đoàn Mubadala Investment

LOBBY.VN

Administrator
Đại gia dầu khí UAE muốn đầu tư vào năng lượng tái tạo, dược phẩm

bac0992-15725128709901742497355-crop-1572512878489966577120.jpg

Ông Bakheet Al Katheeri, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Mubadala, đến từ UAE bày tỏ với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trong cuộc gặp sáng nay (31/10) về mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam

Sáng 31/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp ông Bakheet Al Katheeri, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Mubadala (MP)

Ông Bakheet Al Katheeri khẳng định mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa với các đối tác Việt Nam và quốc tế để mở rộng đầu tư trong lĩnh vực khai thác dầu khí tại Việt Nam. MP mong muốn triển khai ý tưởng phát triển tổng thể cụm các phát hiện dầu khí có quy mô nhỏ

Đồng thời, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Mubadala cũng bày tỏ mong muốn sẽ mở rộng ra các lĩnh vực khác như năng lượng tái tạo, dược phẩm...

Hoan nghênh và đánh giá cao kết quả đã đạt được cũng như những ý tưởng đầu tư trong tương lai của MP tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị doanh nghiệp tiếp tục có kế hoạch mở rộng đầu tư tại một số lô dầu khí khác, cũng như mở rộng đầu tư ra nhiều lĩnh vực như năng lượng tái tạo bằng các hình thức như đầu tư mới hay hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động tại Việt Nam

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để MP cũng như các nhà đầu tư UAE mở rộng đầu tư, kinh doanh, mang lại thành công cho tất cả các bên

Tập đoàn Mubadala Investment thuộc sở hữu của Chính phủ Abu Dhabi, là một trong những quỹ đầu tư nhà nước lớn nhất thể giới với tổng tài sản trị giá 350 tỷ USD. Dầu khí Mubadala - MP là một phần đầu tư chiến lược của Tập đoàn trong ngành năng lượng dầu khí và hóa dầu, quản lý khối tài sản trị giá khoảng 40 tỷ USD theo giá thị trường hiện nay. Hiện tại, MP hoạt động chủ yếu ở Trung Đông và Đông Nam Á

Hiện tại, MP tham gia quản lý tài sản và hoạt động ở tất cả các giai đoạn của chuỗi giá trị thượng nguồn với trọng tâm chính là thăm dò và khai thác. Tổng sản lượng khai thác năm 2016 của MP đạt 320.000 thùng dầu quy đổi/ngày. MP tham gia trong một loạt các dự án dầu khí lớn trên thế giới. Tại Việt Nam, MP đã đầu tư hơn 10 năm nay tại một số lô dầu khí và đang có kế hoạch mở rộng đầu tư
 
Top