What's new
Vietnam - Điện Biên Phủ Kinh Tế

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Tập đoàn Tín Nghĩa

LOBBY.VN

Administrator
Tập đoàn Tín Nghĩa​

Công ty Tín Nghĩa được thành lập vào năm 1989, trải qua 20 năm hình thành và phát triển đến nay Tín Nghĩa là một Tổng công ty lớn của tỉnh Đồng Nai với 1 đơn vị trực thuộc, 17 Công ty con ( góp vốn trên 50%), 15 Công ty liên doanh liên kết (góp vốn dưới 50%), doanh số hàng năm đạt trên 3.000 tỷ đồng và trong năm 2007 được tổ chức UNDP bình chọn là 1 trong 200 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh

Đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp

Đầu tư xây dựng & kinh doanh địa ốc, bất động sản

Kinh doanh dịch vụ kho cảng; vận tải đa phương thức và logistics

Kinh doanh hệ thống phân phối xăng, dầu, nhớt, khí đốt

Chế biến, kinh doanh và xuất khẩu hàng nông sản

Khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng

Đầu tư kinh doanh dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe

Đầu tư tài chính, liên doanh, liên kết

Công ty con

Công ty TNHH một thành viên KCN Nhơn Trạch 3

Công ty TNHH một thành viên KCN Ông Kèo

Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa

Công ty Cổ phần KCN Tín Nghĩa - Phương Đông

Công ty TNHH một thành viên Quản lý Dự án Tín Nghĩa

Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch

Công ty Cổ phần Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa

Công ty Cổ phần Cảng container Đồng Nai (ICD Đồng Nai)

Công ty TNHH một thành viên Du lịch và Dịch vụ Tín Nghĩa

Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa

Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh Nông sản Tín Nghĩa

Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận (khu resort Đen Giòn)

Công ty cổ phần Tín Nghĩa – Lào

Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu

Công ty TNHH một thành viên Vật liệu Xây dựng Tín Nghĩa

Công ty cổ phần phát triển Bất động sản Nhơn Trạch

Công ty cổ phần Đỉnh Vàng Khu Công Nghiệp

Công ty liên kết

Công ty Cổ phần Thống Nhất (KCN Bàu Xéo)

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển VRG - Long Thành

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Tín

Công ty Cổ phần Tín Khải (KDC Thạnh Phú)

Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng

Công ty Cổ phần Việt - Pháp sản xuất thức ăn gia súc (Proconco)

Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai

Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Tân Mai

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch

Công ty cổ phần Đông Sài Gòn

Công ty cổ phần cấu kiện Bê tông Đông Sài Gòn

Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Phước Tân

Công ty cổ phần đầu tư điện Tín Phát

Ngân hàng TMCP Đại Á (DaiA Bank)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank))

Các đơn vị trực thuộc

Sàn Giao dịch Bất động sản Tín Nghĩa

Một số thành tích tiêu biểu

Huân chương lao động hạng III

Top 200 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam do UNDP bình chọn

Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam do VNR-Vietnamnet bình chọn

Top 100 Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trao tặng

Chứng nhận “Thực phẩm Chất lượng An toàn vì Sức khỏe Cộng Đồng” – Bộ Y Tế

Giải thưởng Chất lượng Việt Nam – Bộ Khoa học và Công nghệ

Giải thưởng “Doanh nghiệp Xuất khẩu Uy tín ” – Bộ Thương Mại

Các hệ thống tiêu chuẩn áp dụng : ( ISO, SA, HACCP…)

BVQI – ISO 9001:2000

QUACERT (TCVN ISO 9001:2000/ISO 9001:2000)

HACCP CODE:2003

Lobby & TinNghia Corp
 
Top