What's new
Vietnam - Điện Biên Phủ Kinh Tế

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Vinpearl Phú Yên

LOBBY.VN

Administrator
Phú Yên: Thêm một dự án lớn của Vinpearl​

oloan9.jpg

Một góc đầm Ô Loan, địa điểm xúc tiến đầu tư dự án Vinpearl Tuy An​

Tổng diện tích đề xuất đầu tư của dự án trên là 1.723,3 ha, bao gồm 3 Khu đô thị sinh thái

Sở Kế hoạch đầu tư Phú Yên vừa cho biết: Công ty Cổ phần Vinpearl (Khánh Hòa) đang tích cực xúc tiến dự án Khu đô thị sinh thái và du lịch Vinpearl Tuy An, tại khu vực thắng cảnh quốc gia đầm Ô Loan (huyện Tuy An, Phú Yên)

Tổng diện tích đề xuất đầu tư của dự án trên là 1.723,3 ha; bao gồm 3 Khu đô thị sinh thái – dịch vụ du lịch Vinpearl Tuy An, Khu sân golf Vinpearl Tuy An và Khu tái định cư thân thiện. Sở Kế hoạch đầu tư Phú Yên đã đề nghị phía Vinpearl lập hồ sơ hoàn chỉnh để trình tỉnh trước ngày 10-7

Theo ông Tiến, những năm trước đây, khu vực đầm Ô Loan từng có nhiều nhà đầu tư lập dự án kinh tế-du lịch, nhưng đều không thành hiện thực. Được biết, Công ty Cổ phần Vinpearl hiện đang là chủ đầu tư của nhiều khu du lịch đẳng cấp quốc tế như: Vinpearl Nha Trang, Vinpearl Luxury Đà Nẵng, Vinpearl Luxury TP Hồ Chí Minh...
 
Top